Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Courtney Brims
Reposted byrdzawicaneraheatrisspuremindx
More Than Human: Striking Animal Portraits, by Maria Popova- Axolotl.
Reposted fromlouve louve vialexi lexi
Reposted fromlouve louve viaintotheforest intotheforest
właśnie sobie umarłam wewnętrznie
— na Twoje własne jebane życzenie
Reposted fromyankowa yankowa viaerand erand
7407 7781
Reposted fromlafemmechocolat lafemmechocolat viakukka kukka
9681 1d7a
Reposted fromuncuts uncuts vianicdostracenia nicdostracenia
3161 64ce
0491 23c0
Reposted fromwhateveer whateveer vianicdostracenia nicdostracenia
0738 1b95
0156 a878
Tyle miłości we krwi 
Niesiesz każdego dnia 
Na jeden moment choć raz 
Chciałbyś komuś ją dać 
Gasisz swą każdą myśl 
Lepiej byś już zapomniał 
Potem będzie trudniej żyć 
Wszystko na próżno co masz w sobie 
Tyle ciepła tyle czułych słów 

(...)

Nie ma nic w co mógłbyś uwierzyć 
Nic dobrego nie ma tu 
Dobrze umiesz tylko czekać 
Nie wiesz jak masz uciec stąd

 

— Ania, Nie ma nic w co mógłbyś wierzyć
Reposted bydomitrzsoSadtristesfeter
Reposted bySenyiaomg-archynicdostraceniafallingslowly
Reposted bypapajoshowmeyourteethaniironjunonisrdzawicaaniironquinneahjoukawopijkanicdostraceniaPandaAttackduuuliDaktylogramanakrucziimagineallthepeoplethedayaftertomorrow
2873 312a
Reposted bysfeteracrobatjasnaamissyseepyDailyAlicehheledoreemotionalanorexic
2749 678e
2741 f318
Reposted byla-luPandaAttackBuenaaszisakalbienreasonscanneverwin
2732 3ae0
Reposted bypiratka-wariatkawdeszczubzyolanna88Senyiaeibhlin84lexicalym-zyciemsstefaniajunicorntreehugger
Reposted bymissyseepydygoty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl